http://www.verob.de/
de
|
|
|

Größe der abgebildeten Musterflächen: 297 mm x 210 mm (DIN A4)

 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 6038</h3>
<b>Struktur</b>: gerieben&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Weißgold  
  Muster-Nr. 6038

    Muster-Nr. 6038  

   

  Muster-Nr. 6038

  Struktur: gerieben  |  Oberfläche: Weißgold


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5437</h3>
<b>Struktur</b>: Bruchsteinoptik 2 / H&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Palladium  
  Muster-Nr. 5437

    Muster-Nr. 5437  

   

  Muster-Nr. 5437

  Struktur: Bruchsteinoptik 2 / H  |  Oberfläche: Palladium


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5451</h3>
<b>Struktur</b>: Bruchsteinoptik 2 / H&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Palladium, patiniert  
  Muster-Nr. 5451

    Muster-Nr. 5451  

   

  Muster-Nr. 5451

  Struktur: Bruchsteinoptik 2 / H  |  Oberfläche: Palladium, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5446</h3>
<b>Struktur</b>: Bruchsteinoptik 2 / H&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Dukaten-Doppelgold, dunkel  
  Muster-Nr. 5446

    Muster-Nr. 5446  

   

  Muster-Nr. 5446

  Struktur: Bruchsteinoptik 2 / H  |  Oberfläche: Dukaten-Doppelgold, dunkel


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5455</h3>
<b>Struktur</b>: Bruchsteinoptik 2 / H&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Dukaten-Doppelgold, dunkel, patiniert  
  Muster-Nr. 5455

    Muster-Nr. 5455  

   

  Muster-Nr. 5455

  Struktur: Bruchsteinoptik 2 / H  |  Oberfläche: Dukaten-Doppelgold, dunkel, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2015</h3>
<b>Struktur</b>: Faltungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Palladium, patiniert  
  Muster-Nr. 2015

    Muster-Nr. 2015  

   

  Muster-Nr. 2015

  Struktur: Faltungen  |  Oberfläche: Palladium, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2043</h3>
<b>Struktur</b>: Faltungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Platin/Gold RDG  
  Muster-Nr. 2043

    Muster-Nr. 2043  

   

  Muster-Nr. 2043

  Struktur: Faltungen  |  Oberfläche: Platin/Gold RDG


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2071</h3>
<b>Struktur</b>: Faltungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Platin/Gold RDG, patiniert  
  Muster-Nr. 2071

    Muster-Nr. 2071  

   

  Muster-Nr. 2071

  Struktur: Faltungen  |  Oberfläche: Platin/Gold RDG, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2030</h3>
<b>Struktur</b>: Faltungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Rotgold, patiniert  
  Muster-Nr. 2030

    Muster-Nr. 2030  

   

  Muster-Nr. 2030

  Struktur: Faltungen  |  Oberfläche: Rotgold, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2055</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Platin/Gold RDG  
  Muster-Nr. 2055

    Muster-Nr. 2055  

   

  Muster-Nr. 2055

  Struktur: Kerbungen  |  Oberfläche: Platin/Gold RDG


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2064</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Platin/Gold RDG, patiniert  
  Muster-Nr. 2064

    Muster-Nr. 2064  

   

  Muster-Nr. 2064

  Struktur: Kerbungen  |  Oberfläche: Platin/Gold RDG, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2027</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Rotgold, patiniert  
  Muster-Nr. 2027

    Muster-Nr. 2027  

   

  Muster-Nr. 2027

  Struktur: Kerbungen  |  Oberfläche: Rotgold, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2036</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Rotgold, patiniert  
  Muster-Nr. 2036

    Muster-Nr. 2036  

   

  Muster-Nr. 2036

  Struktur: Kerbungen 02  |  Oberfläche: Rotgold, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2077</h3>
<b>Struktur</b>: Stegplatte&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Palladium, patiniert  
  Muster-Nr. 2077

    Muster-Nr. 2077  

   

  Muster-Nr. 2077

  Struktur: Stegplatte  |  Oberfläche: Palladium, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2089</h3>
<b>Struktur</b>: Stegplatte&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Rotgold, patiniert  
  Muster-Nr. 2089

    Muster-Nr. 2089  

   

  Muster-Nr. 2089

  Struktur: Stegplatte  |  Oberfläche: Rotgold, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3>Muster-Nr. 7338</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Palladium  
  Muster-Nr. 7338

    Muster-Nr. 7338  

  Muster-Nr. 7338

  Struktur: Lotuseffekt 02  |  Oberfläche: Palladium


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14