http://www.verob.de/
de
|
|
|

Größe der abgebildeten Musterflächen: 297 mm x 210 mm (DIN A4)

 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2128</h3>
<b>Struktur</b>: versetzte Fuge, genietet&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Horn, schwarz  
  Muster-Nr. 2128

    Muster-Nr. 2128  

   

  Muster-Nr. 2128

  Struktur: versetzte Fuge, genietet  |  Oberfläche: Horn, schwarz


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5576</h3>
<b>Struktur</b>: versetzte Fuge&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Horn, dunkelrot hinterlegt  
  Muster-Nr. 5576

    Muster-Nr. 5576  

   

  Muster-Nr. 5576

  Struktur: versetzte Fuge  |  Oberfläche: Horn, dunkelrot hinterlegt


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0705</h3>
<b>Struktur</b>: Fuge, im Versatz verlegt&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Hornbelegung, farbig hinterlegt  
  Muster-Nr. 0705

    Muster-Nr. 0705  

   

  Muster-Nr. 0705

  Struktur: Fuge, im Versatz verlegt  |  Oberfläche: Hornbelegung, farbig hinterlegt


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5579</h3>
<b>Struktur</b>: versetzte Fuge&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Horn, natur/mittelbraun  
  Muster-Nr. 5579

    Muster-Nr. 5579  

   

  Muster-Nr. 5579

  Struktur: versetzte Fuge  |  Oberfläche: Horn, natur/mittelbraun


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14