de
|
|
|

Größe der abgebildeten Musterflächen: 297 mm x 210 mm (DIN A4)

 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 8199</h3>
<b>Struktur</b>: Meeresboden&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze türkis patiniert  
  Muster-Nr. 8199

    Muster-Nr. 8199  

   

  Muster-Nr. 8199

  Struktur: Meeresboden  |  Oberfläche: Bronze türkis patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 8185</h3>
<b>Struktur</b>: Relief 2&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 8185

    Muster-Nr. 8185  

   

  Muster-Nr. 8185

  Struktur: Relief 2  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3952</h3>
<b>Struktur</b>: Relief&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Kupfer 02, patiniert  
  Muster-Nr. 3952

    Muster-Nr. 3952  

   

  Muster-Nr. 3952

  Struktur: Relief  |  Oberfläche: Kupfer 02, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0194</h3>
<b>Struktur</b>: Relief&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Eisen, patiniert  
  Muster-Nr. 0194

    Muster-Nr. 0194  

   

  Muster-Nr. 0194

  Struktur: Relief  |  Oberfläche: Eisen, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0687</h3>
<b>Struktur</b>: Relief&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Eisen, patiniert, mit Gold  
  Muster-Nr. 0687

    Muster-Nr. 0687  

   

  Muster-Nr. 0687

  Struktur: Relief  |  Oberfläche: Eisen, patiniert, mit Gold


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3115</h3>
<b>Struktur:</b> Nieten&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Bronze stark patiniert  
  Muster-Nr. 3115

    Muster-Nr. 3115  

   

  Muster-Nr. 3115

  Struktur: Nieten  |  Oberfläche: Bronze stark patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2820</h3>
<b>Struktur:</b> Bambus&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 2820

    Muster-Nr. 2820  

   

  Muster-Nr. 2820

  Struktur: Bambus  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2831</h3>
<b>Struktur:</b> Weide&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 2831

    Muster-Nr. 2831  

   

  Muster-Nr. 2831

  Struktur: Weide  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0243</h3>
<b>Struktur</b>: Relief&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Kupfer, patiniert  
  Muster-Nr. 0243

    Muster-Nr. 0243  

   

  Muster-Nr. 0243

  Struktur: Relief  |  Oberfläche: Kupfer, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14